Program „Mój Prąd” będzie kontynuowany w 2021 roku.

Ireneusz Zyska rządowy pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii wydał ogłoszenie, w którym potwierdził, że rząd chce w przyszłym roku kontynuować program Mój Prąd.

W tym roku rząd przeznaczył na dotacje fotowoltaiczną 1 mld zł, który prawdopodobnie wykorzystamy w najbliższych dniach.

Cytując słowa  Zyska podczas konferencji Trendy Energetyczne „Liczba wniosków do NFOŚiGW przekroczyła 173 tys. i spodziewamy się, że do końca roku, do 18 grudnia, kiedy jest termin realizacji drugiego naboru w ramach programu „Mój Prąd”, ten poziom osiągnie 200 tys. wniosków, a co za tym idzie, zostanie skonsumowany cały budżet przeznaczony na program, na poziomie 1 mld zł”

Dotąd Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie informowały, czy budżet zostanie zwiększony i czy stanie się to w kolejnej czy jeszcze w obecnej edycji programu, w której zaczynają kończyć się pieniądze.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ARTYKUŁEM W KTÓRYM JEST WIĘCEJ INFORMACJI:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37527079,program-moj-prad-bedzie-kontynuowany-w-21-trwaja-prace-nad-jego-ksztaltem-zyska?fbclid=IwAR2ZVXn7Jx3Yr0ecPWWgDYu3mu2GAednx2ZOhikXPERE-bpSofwHp5Z4QLg